نمایش ۱ - ۳۴ کالا از ۳۴

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-155EXP20
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-155EXP20 ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  ۹۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-153EXPS
  مشکی
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-153EXPS ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-146EXPS
  مشکی
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-146EXPS ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2019
  مشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2019 ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان
  -۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2023
  استیلسفیدمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2023 ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2026
  سفیدقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2026 ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  -۳۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2025
  سفیدقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2025 ۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECZ 351.GY
  استیلسفید
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECZ 351.GY ۵,۴۴۸,۰۰۰ تومان
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2500
  سفیدقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2500 ۳,۶۸۵,۰۰۰ تومان
  -۱۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز بوش مدل BOSCH TIS30321RW
  سیلور
  اسپرسوساز بوش مدل BOSCH TIS30321RW ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز فیلیپس مدل PHILIPS EP2220
  مشکی
  اسپرسوساز فیلیپس مدل PHILIPS EP2220 ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-127EXPS
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-127EXPS ۴,۳۳۵,۰۰۰ تومان
  -۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-131EXPS
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-131EXPS ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ECM 2022
  استیل مشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ECM 2022 ۲,۸۳۰,۰۰۰ تومان
  -۲۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA 139
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA 139 ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  ۲۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-128EXPS
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA NCM-128EXPS ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  ۵۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA 149
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA 149 ۳,۶۱۵,۰۰۰ تومان
  ۹۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز نوا مدل NOVA 140
  استیل
  اسپرسوساز نوا مدل NOVA 140 ۳,۴۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2016
  استیلسفیدقرمز + 1
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2016 ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  -۱۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2020
  سبزقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2020 ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC850.M
  استیل
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC850.M ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  -۱۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685
  استیلسفیدقرمز + 1
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC 685 ۴,۲۷۵,۰۰۰ تومان
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2015
  سفیدقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2015 ۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان
  -۱۸۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2010
  شیریقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2010 ۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  -۶۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2014
  استیل
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2014 ۳,۴۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  5.0

  از 1 رای

 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2009
  سفیدقرمزمشکی
  اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ME-ECM2009 ۲,۵۸۵,۰۰۰ تومان
  ۲۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO421.S
  استیل مشکی
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO421.S ۴,۶۹۸,۰۰۰ تومان
  -۲۲۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO431.S
  استیل مشکی
  اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO431.S ۵,۳۷۳,۰۰۰ تومان
  -۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :

  0.0

  از 0 رای

 • اسپرسوساز گوسونیک مدل GOSONIC GEM-868
  مشکی
 • اسپرسوساز مباشی مدل MEBASHI ECM2021
  استیل مشکی
 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO320
  مشکی
 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI ECP 35.31
  مشکی نقره‌ ای
 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI EC9
  مشکی
 • اسپرسوساز دلونگی مدل DELONGHI BCO420
  استیل مشکی

اسپرسو ساز

اسپرسو ساز دستگاهی برای تهیه قهوه است. درون قهوه ماده ای به نام کافئین وجود دارد. این ماده در فعالیت بیشتر سلول های مغزی و سر حال کردن و شادی ما نقش مهمی دارد.

خوراکی هایی که کافئین زیادی دارند و در ایجاد حس شادی مؤثر هستند طرفداران زیادی دارند. به همین دلیل به افرادی که شغل های حساس و مهم که نیاز به دقت زیادی دارند توصیه می شود روزی یک تا دو فنجان قهوه مصرف کنند. برای راحتی کار بهتر است از دستگاه اسپرسوساز استفاده کنید تا بعد از چند دقیقه قهوه ای خوشمزه داشته باشید.

روش های تهیه قهوه

نوشیدنی قهوه از میوۀ خشک شده قهوه درست می شود. قهوه را می توانید هم با استفاده از دانه های قهوه و هم با استفاده از پودر قهوه آماده کنید. امروزه نوشیدنی های بر پایه قهوه مانند اسپرسو، کاپوچینو، تُرک و اَمریکانو بیشتر از پودر قهوه تهیه می شوند.

پایه نوشیدنی قهوه سه مدل قهوۀ ساده، فوری و نسپرسو است. با کمک این سه مدل انواع مختلف نوشیدنی ها تهیه می شود که امروزه نام آنها را در کافی شاپ ها حتما شنیده اید. تفاوت قهوه ها در افزودنی هایی است که به آنها اضافه می شود. این افزودنی ها شامل شیر، شکر، دارچین، کاکائو، بستنی، خامه و غیره است که نام و طعم قهوه را تغییر می دهد.

در منزل بیشتر افراد از دم کرده قهوه ساده استفاده می کنند اما بهترین راه، استفاده از دستگاه اسپرسوساز است که علاوه بر قهوه ساده سایر مدل های قهوه را نیز می توانید با آن آماده کنید.

دستگاه اسپرسوساز

یکی از مدل های دم کردن قهوه که در ایران رواج دارد اسپرسو است. به طوری که دستگاهی به این نام وارد بازار شد که قهوه اسپرسو را به بهترین شکل آماده می کند. به این دستگاه اسپرسوساز گفته می شود. این مدل از قهوه از ایتالیا نشأت گرفته است و غلطت آن تقریبا دو تا سه برابر سایر مدل های قهوه است. قهوه اسپرسو را می توانید در تهیه نوشیدنی هایی مانند موکا، ماکیاتو، کاپوچینو و امریکانو استفاده کنید.

در اسپرسوساز آب جوشیده با فشار از پودر قهوه می گذرد و در کمتر از 1 دقیقه قهوۀ شما آماده می شود. این قهوه بسیار غلیظ بوده و گاهی یک لایه کرم روی آن می بندد.

اسپرسو همانطور که گفته شد برای تقویت حافظه و حس شادمانی به شما کمک زیادی می کند. در تحقیقات به عمل آمده مشخص شده است که نوشیدن دو فنجان قهوه در روز می تواند حافظه بلند مدت شما را تقویت کند.

اسپرسوساز در بازار برند ها و مدل های گوناگونی دارد که هر کدام کار های متفاوتی انجام می دهند به همین دلیل قیمت آنها نیز با هم متفاوت است.

انواع اسپرسوساز

اسپرسوساز دستی: برای دم کردن قهوه در این مدل ها باید کمی مهارت داشته باشید. شما به دستگاه کمک می کنید تا قهوه را آماده کند. این مدل ها کوچک بوده و جای زیادی را اشغال نمی کنند.

اسپرسوساز نیمه اتوماتیک: رایج ترین نوع دستگاه اسپرسوساز این است که پمپ دم کردن خودکار داشته باشد. فقط مصرف کننده دستگاه را خاموش و روشن می کند.

اسپرسوساز تمام اتوماتیک: این دستگاه حتی دانه های قهوه را آسیاب می کند و شما تنها کاری که می کنید تحویل گرفتن قهوه است.

در ادامه با اجزای تشکیل دهندۀ اسپرسوساز ها آشنا می شویم. تا در زمان خرید و یا استفاده از دستگاه بخش های مختلف را بشناسیم.

قسمت های تشکیل دهندۀ اسپرسوساز

پمپ آب

قهوه اسپرسو از عبور آب با دمای بالا و نزدیک به جوش از پودر قهوه بدست می آید. برای این کار باید آب داغ با فشار بسیار زیاد به محفظۀ پودر قهوه وارد شود. برای تولید این فشار نیاز به پمپ الکترونیکی است. هر چه پمپ آب قوی تر باشد قهوه خوش عطر و طعم تر خواهد شد.

بویلر در اسپرسوساز

علاوه بر فشار آبی که به پودر قهوه وارد می شود و باعث بالا رفتن کیفیت قهوه می شود، دمای آب نیز بسیار اهمیت دارد. قطعه ای بر روی این دستگاه قرار دارد به نام بویلر که وظیفۀ گرم کردن و جوشاندن آب را بر عهده دارد. بویلر دما و بخار مناسب برای تهیه قهوه را ایجاد کرده و نمی گذارد بخار اضافی تولید شود.

هد گروپ

دستگاه اسپرسوساز، آب را با کمک بویلر و پمپ، با دما و فشار مناسب از پودر قهوه عبور می دهد. هد گروپ محفظه ای است که آب با فشار وارد آن می شود. همچنین پرتافیلتر که در ادامه در باره آن می خوانید درون آن قرار می گیرد.

هد گروپ ها انواع مختلفی دارند و با توجه به نوع دستگاه از 1 تا 7 هد گروپ روی آن قرار دارد. این قسمت خود دارای دو نوع است.

در یک نوع آن هد گروپ به بویلر متصل است. مزیت این مدل این است که دمای آب در بویلر کم نمی شود. نوع دیگر هد گروپ ها به شکل نیمه متصل است و از بویلر جدا می شود و امکان دارد دمای آب را کمی پایین بیاورد. اما هر دوی این هدگروپ ها مزایا و معایبی دارند. به طور مثال اگر هد گروپ متصل نیاز به تعمیر داشته باشد هزینۀ آن بسیار بالاتر از نوع نیمه متصل آن است.

پرتافیلتر

پُرتافیلتر بخش مهمی در اسپرسوساز ها است. این قسمت متحرک بوده و پس از ریختن پودر قهوه داخل سبد، سبد داخل پرتافیلتر گذاشته می شود. پرتافیلتر معمولاً دسته ای پلاستیکی یا چوبی دارد.

این 4 بخش از مهمترین و اساس ترین قسمت ها در هر اسپرسوساز می باشند. اما این دستگاه ها دارای یک صفحه کنترل نیز هستند که بتوانید با کمک آنها دستگاه را خاموش، روشن و یا فشار و حرارت را کنترل کنید. این صفحۀ کنترل که روی بدنۀ اسپرسوساز قرار می گیرد می تواند به صورت دستی و یا دیجیتال تنظیم شود.

مقایسه ( 0 مورد )